Estat setmanal de connectivitat a l'àrea catalanoparlant

Arran de la sensibilització creixent sobre la importància de la qualitat de les connexions a Internet, la Fundació .cat ha arribat a un acord amb Ookla per compartir les dades que obtenen de les proves de velocitat a Andorra, a Catalunya, a la Catalunya Nord, a les Illes Balears i al País Valencià des de principis de 2020 i que s’actualitzarà mensualment fins a finals de 2020.

Els diagrames que hi ha a continuació permeten veure tant l’estat actual com l’evolució que ha sofert la connectivitat, també en els moments de més incidència de la Covid-19 i les diferents fases de confinament o desconfinament.

Per totes les mètriques es revisen tant les connexions fixes, com les mòbils. Les connexions fixes (fibra òptica, ADSL, WiMax, coaxials, etc.) són instal·lacions que permeten l’accés a Internet d’oficines i domicilis de forma permanent, mentre que les mòbils, són aquelles que fan servir la xarxa d’antenes 3G/4G/5G repartides pel territori i que permeten connectar-se a Internet a través d’operadores de telefonia.

Velocitat de baixada mitjana setmanal

Es parla de velocitat de baixada (descàrrega) com la capacitat que té una connexió per portar dades des d’Internet cap a l’equip que les sol·liciti. Aquesta és una dada que per les connexions més habituals es quantifica en Mbps (megabits per segon). Com més alta sigui la xifra millor és la connectivitat i més elevada la velocitat de descàrrega. Per exemple, una pel·lícula que ocupi 4 Gb, trigarà 5 minuts i 43 segons a descarregar-se, si disposem d’una velocitat constant de descàrrega de 100 Mbps.

Veloctitat de pujada mitjana setmanal

La velocitat de pujada (càrrega) defineix la capacitat que té una connexió per a enviar dades des d’un equip cap a Internet. Igual que la velocitat de baixada, valors més alts indiquen una millor connexió. També es mesura habitualment en Mbps. En cas de tenir una velocitat de pujada diferent a la de baixada, la de pujada seria la que ens interessa que funcioni bé quan volem enviar un arxiu, per exemple amb fotografies, cap a un altre usuari o servei d’Internet.

Mitjana de temps de latència setmanal

La latència és el temps que triga un paquet de dades a arribar al servidor que realitza la prova de velocitat. Cal tenir present que aquesta és present en qualsevol connexió. Per exemple, el fet de visitar un lloc web quan es navega per Internet incorpora diferents latències: primer el retard per connectar amb el servidor de noms (DNS) i esbrinar la direcció física (adreça IP) del lloc al que ens volem connectar. Tot seguit, la provocada en el moment d’enllaçar-hi i començar a interpretar el cos del web, per anar descarregant-ne tots els seus components. Cada operació que es faci dins d’una xarxa, incorpora una latència. Per regla general s’ha de considerar que el millor recorregut (la millor connexió) és el que ens ofereix menor latència a una millor velocitat.