Fundació .cat > Aliances internacionals

Aliances internacionals

Des de la Fundació .cat col·laborem amb organismes internacionals que estan directament vinculats amb l’àmbit d’Internet i els dominis.

Aquestes aliances son vitals per .cat doncs creen sinèrgies mitjançant l’intercanvi de coneixement i experiències.

 

ICANN

ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) és una organizació que opera a nivell multinacional/internacional i és la responsable d’assignar les direccions del protocol IP, dels identificadors de protocol, de les funcions de gestió del sistema de domini i de l’administració del sistema de servidors arrel.

Visita el web d'ICANN

CENTR

CENTR (Council of European National Top-Level Domain Registries) és una associació europea de dominis de primer nivell que promou i ofereix un fòrum per debatre qüestions de política que afecten els registres ccTLD i actua com a canal de comunicació als òrgans de govern d’Internet i altres organitzacions implicades amb Internet.


Visita el web de CENTR

FOCIR

La Federació d’Organitzacions Civils Catalanes Internacionalment Reconegudes és una entitat formada per diferents actors de la societat civil catalana que estimula i proporciona recursos a tots ells pel foment de la seva presència internacional.

Visita el web de la FOCIR