Transparència

Volem que la nostra gestió sigui transparent.

Informes d'auditoria i comptes anuals

Cada any encarreguem una auditoria de l’entitat per assegurar la bona gestió de la Fundació.

A continuació podreu descarregueu-vos els informes de les auditories dels últims anys.