Notícies > Els drets de la neutralitat, la protecció de dades i el testament digital

Els drets de la neutralitat, la protecció de dades i el testament digital

25 juny 2021

La Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre de Protecció de Dades personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD) introdueix una sèrie de drets digitals. Tot i això, diverses entitats demanden més legislació, que blindi drets com la neutralitat a la xarxa o el dret fonamental a la privacitat.

Segons l’article 80 de la llei, l’usuari té dret al fet que el seu trànsit en Internet sigui tractat de forma imparcial i que no sigui discriminat en funció del contingut, plana web o aplicació a què accedeixi. I l’article 82 parla de confidencialitat i integritat de les dades enfront de les amenaces externes. Tanmateix, entitats com Xnet entenen que aquest dret queda soscavat de manera sistemàtica per grans empreses i governs.

L’article 81 assegura que tota persona té dret a accedir a Internet. Estableix la necessitat de l’accés universal independentment de la ubicació geogràfica, situació econòmica, discapacitat o altres condicionants. Les dades de l’IDESCAT de 2020 mostren que el 97 de les llars catalanes tenen accés a Internet. D’altres parts del món, però, estan molt lluny d’aquest percentatge.

Per acabar, un altre dret que cada cop cobra més importància social és el del dret al testament digital. La informació que durant tota una vida una persona ha anat deixant a la xarxa roman allà quan la persona mor. Per poder establir les decisions que vulgui sobre la conservació o eliminació del llegat digital, l’article 3 de la llei concedeix a les persones vinculades al difunt l’exercici dels drets d’accés, utilització o supressió del llegat digital sempre que la persona difunta no ho hagués prohibit expressament.

Rep les notícies que més t’interessin!

Escull els temes que més t’apassionen i rebràs un resum de noticies setmanal.

Notícies relacionades