Notícies > Web com a recurs transversal: més enllà de la tecnologia i la informàtica

Web com a recurs transversal: més enllà de la tecnologia i la informàtica

27 abril 2020
Webs amb recursos transversals

Aquest article us proposa d’entrada un repte. No farem espòiler, però sí que podem dir que els resultats acostumen a sorprendre els docents, fins i tot els del propi àmbit tecnològic.

Et proposem un repte abans de seguir amb aquest article:

Si t’animes, et demanem que comparis les competències bàsiques i continguts clau de l’àmbit digital de l’educació primària i secundària obligatòria i identifiquis:

• Quines competències i continguts són iguals o equivalents a primària i secundària?

• Quantes referències explícites al desenvolupament de planes web trobes als continguts clau?

• Quins continguts clau dels dos nivells consideres que es poden treballar mitjançant el desenvolupament d’una plana web?

Anant més enllà i fent l’anàlisi de les orientacions metodològiques de l’àmbit digital, observem que s’hi menciona la transversalitat, l’ús efectiu aplicat a la resolució guiada de situacions problemamàtiques, la simulació, cerca i assaig de situacions diverses, la posada en pràctica a partir de necessitats reals, entre d’altres.

Aquest repte-exercici i els seus resultats han servit per dissenyar –i també es realitzen a la introducció– el curs de formació permanent de professorat “Projecte wapps .cat: creació de llocs web en català” que des de 2018 organitza la Universitat Rovira i Virgili, a través de la seva divisió URV Divulga, i imparteix en col·laboració amb la Fundació .cat en el marc de l’Aliança STEM.

El curs persegueix la doble finalitat de formació tecnològica i de potenciació de l’ús del català a la xarxa a través de la creació de llocs web. Amb una durada de 20 hores, s’adreça a professorat de les àrees STEM, d’humanitats i ciències socials de Primària, ESO, Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior, interessat en rebre formació pràctica sobre creació de webs com a recurs transversal en les seves assignatures, per treball per projectes, treballs de síntesi o recerca, comunicació de resultats, etc.

El treball es eminentment pràctic. A les sessions formatives s’introdueixen continguts relacionats amb la tipologia de pàgines web, sistemes de gestió de continguts –WordPress–, eines de suport, disseny universal per a l’aprenentatge, criteris i mesures de seguretat i drets de continguts i privacitat a Internet. Per la part pràctica s’utilitza com a recurs i element de motivació el concurs wapps .cat de la Fundació .cat. Als docents participants se’ls demana que dinamitzin l’alumnat d’un o més grups de classe perquè aquests creïn un web real treballant en equips i es presentin al concurs. Aquesta tasca es recolza amb sessions en línia de preparació, un seguiment i suport telemàtic al professorat; i el lliurament d’un paquet de domini i servidor de forma gratuïta a l’alumnat per part de la Fundació .cat. Es promou que els webs desenvolupats vinguin a respondre una necessitar tangible de l’entorn dels centres, perquè tinguin continuïtat i utilitat real. La intenció és integrar el servei a la comunitat i l’aprenentatge acadèmic per potenciar l’impacte social i la projecció de l’activitat.

El curs és viu i cada any incorpora millores. Les valoracions rebudes dels participants han estat molt positives. De mitjana un 85% consideren que el curs es molt bo o bo i un 76% consideren que el curs els ha preparat per ajudar l’alumnat a crear webs.

El curs s’ha impartit al Camp de Tarragona, Terres de l’Ebre; Segrià, Gironès i Alt Penedès, amb una assistència de 58 docents de 43 centres educatius. Pel curs 2020-21 es preveu fer-ho a Barcelona, Vallès, Mallorca i València a través dels respectius CRP o Serveis Educatius.

Per més informació escriu a urvdivulga@urv.cat

Trobaràs més articles relacionats amb les competències digitals a fundació.cat/competenciesdigitals

Carles Lozano
URV Divulga, Universitat Rovira i Virgili

Rep les notícies que més t’interessin!

Escull els temes que més t’apassionen i rebràs un resum de noticies setmanal.

Notícies relacionades